Konferanseprogram

Tidsplan

DAG 1
Okt 18 2021
Nina-Dahl-SQ-100.png
UTVIKLINGSHEMMEDE OG SEKSUELLE OVERGREP

09:15   |    Nina Dahl

  PRESENTASJON DEL 1       PRESENTASJON DEL 2

Ellen-Wiggo-kombo-e.png
AVVERGEPLIKT OG POLITIETS ARBEID
  • Hvordan politiet jobber med en anmeldt sak
  • Forebyggende samhandling med politiet
10:45   |    ELLEN MALMBERG OG ARNE WIGGO ROGNÅS

  AVVERGEPLIKT       FOREBYGGENDE ARBEID

Hege-og-Irene.png
Å HÅNDTERE EN BEKYMRING
12:45   |    HEGE FROSTAD OG IRENE KJÆRNSTAD

  PRESENTASJON

Lars-og-Hedda.png
ERFARINGER OM MÅLGRUPPA OG SOSIALE MEDIER
13:45   |    HEDDA SIVERTSEN LERVOLD OG LARS NERBØ DAHL

  PRESENTASJON

DAG 2
Okt 19 2021
Brge-Holden-SQ-100.png
DIAGNOSER, SEKSUELL HELSE OG SAMTYKKE
09:15     |     SJEFPSYKOLOG OG PSYKOLOGSPESIALIST, BØRGE HOLDEN
Kroken-200.png
STATSFORVALTERENS ROLLE I TILSYNSSAKER I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN
11:30   |    JØRN KROKEN

  PRESENTASJON

Portrett---statsadvokat-Iris-Stor--s-program-rektangel.png
DE NYE REGLENE OM STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET
Når er en lovbryter er utilregnelig og hva er formålet med endringene i loven?
13:00    |     STATSADVOKAT, IRIS ØSP LYDSDOTTIR STORÅS

  PRESENTASJON

SAETRE-Rolf-Arne-200.png
AVHØR OG HVORDAN SNAKKE MED SÅRBARE VOKSNE
Kripos avhører sammen med pårørende.
13:30    |     ROLF ARNE SÆTRE OG TONE LISE STRAND

FORTSETTER: AVHØR OG HVORDAN SNAKKE MED SÅRBARE VOKSNE
14:15     |     ROLF ARNE SÆTRE OG TONE LISE STRAND
Våre bidragsytere :-)

Foredragsholdere

Bilde av Rolf Arne Sætre
Rolf Arne Sætre
AVHØRER I KRIPOS
Politioverbetjent fra Kripos.
Har jobbet i Kripos siden 2013, og har hatt særskilt avsvar for tilrettelagte avhør av mennesker med nedsatt funskjonsevne.

Bilde av Jørn Kroken
Jørn Kroken
SENIORRÅDGIVER, STATSFORVALTEREN I INNLANDET
Jørn Kroken har siden 2009 arbeidet i helse- og omsorgsavdelingen i Statsforvalteren i Innlandet, (tidligere Fylkesmannen). Arbeidsoppgavene er i all hovedsak saksbehandling, tilsyn og veiledning i saker etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming. Tidligere arbeidserfaring: Sykehuset Innlandet, habiliteringstjenesten i Hedmark og kommunal tjenesteyting for personer med utviklingshemming.
Bilde av Iris Øsp Lydsdottir Storås
Iris Øsp Lydsdottir Storås
STATSADVOKAT
Iris er Statsadvokat i Hedmark og Oppland statsadvokatembeter, som er ansvarlig for straffesakene i Innlandet. Har vært statsadvokat siden 2009. Tidligere jobbet i politiet, i domstolen og som advokat.

Bilde av Ellen Malmberg
Ellen Malmberg
POLITIADVOKAT 2
Ellen jobber som politiadvokat 2 i Innlandet politidistrikt. Har arbeidet i politiet og påtalemyndigheten siden høsten 2005 og var før det dommerfullmektig og advokat. Har hatt fagansvar for sedelighet og mishandling i nære relasjoner i tidligere Hedmark politidistrikt fra 2011 og deretter Innlandet politidistrikt. Er nå fag og opplæringsansvarlig for påtale Innlandet politidistrikt.
Bilde av Arne Wiggo Rognås
Arne Wiggo Rognås
INNLANDET POLITIDISTRIKT
Arne Wiggo Rognås jobber til daglig i Felles forebyggende enhet i Innlandet politidistriktet, hvor arbeidsoppgaven består i være fagansvarlig for politidistriktets kriminalitetsforebyggende arbeid. I tillegg til ulike oppgaver innen politiet, har Arne Wiggo jobbet som SLT koordinator i Hamar kommune og som avdelingsleder i Stiftelsen Fossumkolletivet
Ansatte SBH og SIHAB

Prosjektgruppa

Bilde av Hedda Sivertsen Lervold
Hedda Sivertsen Lervold
SPESIALVERNEPLEIER OG SEKSUALVEILEDER
Hedda jobber som spesialvernepleier og seksualveileder ved Habiliteringstjenesten Sykehuset Innlandet, Lillehammer. Hun har tidligere jobbet i kommunal enhet innenfor miljøarbeider tjenesten med barn, unge og voksne. Samt videreutdanning i sexologi og funksjonshemming.
Bilde av Irene Kjærnstad
Irene Kjærnstad
SPESIALVERNEPLEIER OG SEKSUALVEILEDER
Irene jobber som spesialvernepleier og seksualveileder ved Habiliteringstjenesten Sykehuset Innlandet, Sanderud. Hun har videreutdanning i blant annet helserett, sexologi og funksjonshemming og seksuell helse i barnehage og skole.
Bilde av Lars Nerbø Dahl
Lars Nerbø Dahl
SENIORRÅDGIVER, STATENS BARNEHUS HAMAR
Lars er utdannet sosionom, og har jobbet som seniorrådgiver ved Statens barnehus Hamar siden 2017. Han er leder for konsultasjonsteamet i Innlandet.

Bilde av Hege Frostad
Hege Frostad
PSYKOLOG
Hege er psykolog og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har jobbet på Statens barnehus Hamar siden 2014 og har tidligere jobbet primært i psykisk helsevern.
Bilde av Marius Bakken
Marius Bakken
SPESIALVERNEPLEIER OG SEKSUALVEILEDER
Marius jobber som spesialvernepleier og seksualveileder ved Habiliteringstjenesten Sykehuset Innlandet, Sanderud. Han har master i læring i komplekse systemer og videreutdanning i sexologi og funksjonshemming og seksuell helse i barnehage og skole.
Bilde av Stig Helstrøm
STIG HELSTRØM
AV OG IT TEKNIKER, STATENS BARNEHUS HAMAR
Stig jobber som tekniker på Statens barnehus Hamar. Jobber her med formidling av dette samarbeidsprosjektet.