utviklingshemmede

vold og seksuelle overgrep

Tverretatlig samarbeidsprosjekt mellom Statens barnehus Hamar og habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet.

Samarbeidsprosjekt

Statens barnehus Hamar (SBH) og habiliteringstjenesten ved Sykehuset Innlandet (SIHAB) har gjennom flere år hatt et formalisert samarbeid. I gjennom erfaringer fra dette samarbeidet, har det syntes et behov for en mer målrettet kompetanseøkning i forhold til problemstillinger rundt avdekking og håndtering av vold og overgrepsproblematikk for utviklingshemmede og andre sårbare voksne. Statens barnehus Hamar og habiliteringstjenesten Innlandet valgte da å søke helsedirektoratet om midler for et felles prosjekt med fokus på disse temaene.  Overordnet målsetning for prosjektet er å øke samhandlingskompetansen, og legge til rette for helhetlig håndtering, støtte og behandling for målgruppen.

Konferanse - utviklingshemmede, vold og seksuelle overgrep 18. og 19. oktober 2021

I forbindelse med prosjektet, ønsker vi å invitere til konferanse på Honne Hotell og Konferansesenter.
Temaer som vil bli berørt er hvordan vi kan øke vår kunnskap til å avdekke vold og overgrep mot utviklingshemmede. Det vil være fokus på samhandling på tvers av etater for å sikre god kvalitet på håndtering av bekymring om vold og overgrep i alle ledd.
Konferansen er rettet mot offentlig ansatte som i sitt virke møter utviklingshemmede. Vi ønsker å bidra til kompetanseheving når det gjelder å avdekke, håndtere og utforme tiltak i forhold til vold og seksuelle overgrep mot og av utviklingshemmede.

Nyhetsbrev

Vil du ha beskjed når vi oppdaterer siden? Da kan du melde deg på vår e-postliste. Vil vil sende ut e-post når det er relevante oppdateringer på siden vår.

Vennligst aktiver JavaScript for å kunne sende dette skjemaet

Etter at du trykker "Abonnere", sender vi deg en e-post hvor du må bekrefte påmeldingen. Der vil du også få informasjon om formålet med vårt nyhetsbrev.
email-3597088_640.jpg