Logo Sykehuset Innlandet

Logo Statens barnehus Hamar

Foredragsholdere

Nina DahlNINA DAHL

UTVIKLINGSHEMMEDE OG SEKSUELLE OVERGREP

PRESENTASJON: DEL1DEL2

Børge HoldenBØRGE HOLDEN, SJEFPSYKOLOG OG PSYKOLOGSPESIALIST

DIAGNOSER, SEKSUELL HELSE OG SAMTYKKE

 

Ellen Malmberg og Arne Wiggo RognåsELLEN MALMBERG OG ARNE WIGGO ROGNÅS

AVVERGEPLIKT OG POLITIETS ARBEID
  • Hvordan politiet jobber med en anmeldt sak
  • Forebyggende samhandling med politiet

PRESENTASJONER:  AVVERGEPLIKT     FOREBYGGENDE ARBEID

Jørn KrokenJØRN KROKEN

STATSFORVALTERENS ROLLE I TILSYNSSAKER I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN

PRESENTASJON

Iris Øsp Lydsdottir StoråsIRIS ØSP LYDSDOTTIR STORÅS, STATSADVOKAT

DE NYE REGLENE OM STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET (fremlagt 2021)

Når er en lovbryter er utilregnelig og hva er formålet med endringene i loven?

PRESENTASJON (2021)

 

Hege Frostad og Irene KjærnstadHEGE FROSTAD OG IRENE KJÆRNSTAD

Å HÅNDTERE EN BEKYMRING

PRESENTASJON

 

Hedda Sivertsen Lervold og Lars Nerbø DahlHEDDA SIVERTSEN LERVOLD OG LARS NERBØ DAHL

ERFARINGER OM MÅLGRUPPA OG SOSIALE MEDIER

PRESENTASJON

 

Rolf Arne SætreROLF ARNE SÆTRE OG TONE LISE STRAND

AVHØR OG HVORDAN SNAKKE MED SÅRBARE VOKSNE

Kripos avhører sammen med pårørende.